TOP

教員免許状

幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教員となるために必要な教育職員免許状を取得するための課程です。
本学の教員養成は、明治20年代における英語教員の養成に始まり、毎年数多くの教員を輩出し、社会から高い評価を得ています。
教育職員免許状は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の学校種ごとに、また中学校・高等学校については、英語・国語・理科等の教科ごとに、教育職員免許法および教育職員免許法施行規則に定められた単位を大学等で修得することにより取得が可能になります。

青山学院大学で取得可能な教員免許状をご紹介いたします。
※本学で取得可能な教員免許状の種類は学部・学科や入学年度で異なります。
※2021年度入学者より、理工学部物理・数理学科は、理工学部物理科学科と理工学部数理サイエンス学科に改組いたしました。

取得可能な教員免許状 学部 学科 教科 備考
幼稚園教諭1種免許状 教育人間科学部 教育学科
小学校教諭1種免許状 教育人間科学部 教育学科
中学校教諭1種免許状 文学部 英米文学科 英語
フランス文学科 フランス語
日本文学科 国語
史学科 社会
教育人間科学部 教育学科 国語・社会・英語
理工学部 物理科学科 理科
数理サイエンス学科 数学
化学・生命科学科 理科
社会情報学部 社会情報学科 数学
高等学校教諭1種免許状 文学部 英米文学科 英語
フランス文学科 フランス語
日本文学科 国語
史学科 地理歴史
教育人間科学部 教育学科 国語・地理歴史・公民・英語
理工学部 物理科学科 理科
数理サイエンス学科 数学
化学・生命科学科 理科
電気電子工学科 工業
機械創造工学科 工業
情報テクノロジー学科 情報
社会情報学部 社会情報学科 数学・情報