TOP

AGU LiFE ~在学生インタビュー~「幅広く学べる化学・生命科学科で新たな知的好奇心と出会う」公開

NEWS

POSTED

2021.08.24

TITLE

AGU LiFE ~在学生インタビュー~「幅広く学べる化学・生命科学科で新たな知的好奇心と出会う」公開

CATEGORY

AGU LiFE ~在学生インタビュー~「幅広く学べる化学・生命科学科で新たな知的好奇心と出会う」を公開しました。今回は理工学部 化学・生命科学科の女屋祐奈さんと野田直輝さんです。

AGU LiFE ~在学生インタビュー~「幅広く学べる化学・生命科学科で新たな知的好奇心と出会う」